16.3. Návštěva Knihovny J. Drdy

Dopolední program pro obě třídy