měsíc ZÁŘÍ: Soutěž o nejkrásnější sluníčko

Sotěžíte o nejkrásnější sluníčko. Vyrobíte spolu s Vašim dítětem jakéko-li sluníčko ( fantazii se meze nekladou)…..výkres, textil, modurit, modelína, dřevo….. Výrobky budou vystavovány v hale.