Zápis do MŠ prázdninový provoz 2024 – PŘÍJETÍ

Zápis proběhl 27.5. – 31.5. 2024.

OZNAMUJI RODIČŮM DĚTÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, ŽE VAŠE DĚTI BYLY PŘIJATI.

Jestliže bylo u předškoláků omylem vybráno školné, bude Vám navráceno v době pobytu dítěte nebo zpět na účet.

Provoz MŠ v období letních prázdnin 2024 byl po dohodě se zřizovatelem stanoven – VIZ přiložená tabulka v sekci DOKUMENTY ŠKOLY – FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Přihláška k prázdninovému provozu ke stažení v sekci DOKUMENTY ŠKOLY – FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Přihlášky na prázdninový provoz pro děti, které budou navštěvovat během prázdninového provozu jinou mateřskou školu, budou pro rodiče k vyzvednutí v týdnu od 20. května 2024 do 24. května 2024 v sídlech jednotlivých mateřských škol a zároveň je bude možno stáhnout z webových stránek školy.

V týdnu od 27.05. 2024 do 31.05. 2024 mají rodiče možnost přihlásit své dítě k prázdninovému provozu, s přihláškou zároveň rodič doloží kopii evidenčního listu dítěte z kmenové MŠ.

Prosím o dodržení výše uvedených termínů!!!

Školkovné v době prázdninového provozu

  • bude se platit paušálně – poměrná část školkovného v dané MŠ za dobu, kdy má školka otevřeno
  • pokud přihlášené dítě nebude do MŠ chodit v době otevření MŠ, bude se vracet pouze stravné, školkovné ne
  • zákonný zástupce dítěte uhradí platby (školkovné a stravné) předem do 28.06. 2024.

Zpoplatnění prázdninového provozu pro přihlášené děti je v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Způsob platby stravného ( bude upřesněno, zda bude možnost uhradit stravné přímo u nás s platbou školného)

Hotově v kanceláři VŠJ ( vedlejší MŠ Jungmannova 416) – nejpozději do 28.06. 2024

Ředitelka Mateřské školy V Zahradě stanovila úplatu na prázdninový provoz (od 5.8. 2024 do 9.8. 2024) ve výši 91,- Kč.

Výše stravného:

Platba za pět kalendářních dní činí 230,00 Kč (děti s odloženou školní docházkou – 245,- ).

Naše mateřská škola je v provozu od 5.8. 2024 do 9.8. 2024. Kapacita volných míst bude známa před zahájením Správního řízení ( zápis) a její výše bude dle zájmu našich stávajících dětí.

Eva Čechová – ředitelka