Digitalizujeme školu

Realizovali jsme investice národního plánu obnovy ( publicita viz dokumenty školy)