Info pro rodiče

picture 12 | Mateřská škola V Zahradě

Zápis do MŠ prázdninový provoz 2024

Provoz MŠ v období letních prázdnin 2024 byl po dohodě se zřizovatelem stanoven – VIZ přiložená tabulka v…

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole V Zahradě 2024/25

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola V Zahradě, stanovila dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,…

Zápis do MŠ pro školní rok 2024 / 2025

Zápis do naší mateřské školy proběhne v čtvrtek 2. 5. 2024 od 10:00 do 16:00 hodin.  Předpokládaný…

Digitalizujeme školu

Realizovali jsme investice národního plánu obnovy ( publicita viz dokumenty školy)

Žádost o přijetí + potvrzení lékaře

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci dokumenty školy. Rolujte dolů.