12.12. v 16,00 hodin Vánoční pohádka o Nebavíně - AULA ZŠ Jiráskovy sady

Představení pro rodiče, případně pro další členy rodiny. Vstup bude pravděpodobně z parku Zátiší ( zadní strana…

15.12. Pohádka o dvanácti měsíčkách

Dopolední představení v ZUŠ A. Dvořáka Příbram

19.12. v 9,00 hod. Vánoční příběh - lední revue

Přiveďte děti nejpozději do 7,30 hodin. Svačina i oběd zajištěno v MŠ. Děti vhodně ( tepleji) oblečte,…