9.4. Malování na hrnečky

Dopolední výtvarný workshop. Hrazeno z dotačního programu Šablony