6.6. v 15,15 hod. -Poměnka a Rubínka – zábavná akce pro děti + rozloučení s předškoláky.

Všichni jste srdečně zváni na zábavnou zahradní akci dětí s rodiči.