21.9. v 15,30 hod. Schůzka rodičů

Bližší informace v sekci Informace pro rodiče