17.4. Bubnování

Hudebně rytmizační program – dopoledne. Hrazeno Spolkem rodičů