12.6. Včelí medvídci zpívají

Divadlo A. Dvořáka ( pohádka) Přiveďte děti nejpozději do 7,30 hodin. Svačina a oběd zajištěn v MŠ