logo MS V Zahrade barevne | Mateřská škola V Zahradě

Mateřská škola V Zahradě

Jsme tu pro druhé lidi, zejména pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše štěstí.

O naší školce

Už podle bývalého názvu 1. MŠ je skoro jasné, že jsme nejstarší mateřská škola na území města Příbram.
Provoz školy byl zahájen 26. 5. 1945, tedy několik dní po konci druhé světové války.

Začínalo se v budově Na Příkopech čp. 105. Střídavě fungovaly dvě až tři oddělení, v každém vždy učila jen jedna učitelka. Provoz byl ale značně omezen – denně od 8:30 do 12:30 a v pondělí a ve čtvrtek ještě od 13:30 do 15:30. Stravu děti nedostávaly žádnou, jen když škola získala nějaký dar od různých organizací (např. sušené mléko a kakaový prášek), byly organizovány „stravovací akce“.

Aktuality ze školky